Terug

Bericht

Gevaarlijk of hulpbehoevend? Professionals oordelen over mensen met onbegrepen gedrag

Het aantal politiemeldingen over overlast door verwarde personenin Nederland neemt al jaren toe. Bij een aanzienlijk deel van de betreffende personen wordt psychische problematiek vermoed. Stigmatisering van personen met onbegrepen gedrag als gevaarlijk kan van invloed zijn op het besluit om iemand naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) of de politie toe te leiden.

Onderzoekers (de Bont-van der Zande en collega's) hebben gekeken hoe politiemedewerkers en ggz-hulpverleners  een persoon met onbegrepen gedrag in de openbare ruimte inschatten. Aan 53 politiemedewerkers en 78 ggz-medewerkers werd beeldmateriaal getoond van iemand in een park met geagiteerd, hallucinatoir en onvoorspelbaar gedrag. Aan beide groepen werd gevraagd op een onlineplatform een aantal vragen te beantwoorden over deze persoon.

Beide groepen professionals beslisten dat zij inzet van de ggz passender vonden dan inzet van de politie. Ook schatten beide groepen de persoon in als meer hulpbehoevend dan gevaarlijk. Er waren geen verschillen tussen de groepen.

Politiemedewerkers en zorgverleners zitten in dit onderzoek dus op één lijn wat betreft hun eerste inschatting van wat er met de betreffende persoon zou moeten gebeuren. Allebei vinden ze dat het handelen eerder gericht moet zijn op het verlenen van zorg dan op veiligheid of beheersing.

De onderzoekers stellen de vraag hoe het komt dat veel personen met onbegrepen gedrag toch niet bij de ggz terechtkomen. Hun aanbeveling: verbeter de samenwerking tussen verschillende partijen én tussen de politie en de ggz. Ook pleiten ze voor meer kennis bij de politie over de omgang met personen met onbegrepen gedag, psychische aandoeningen en de-escalerend werken.

Lees het volledige onderzoek hier.

» Meer informatie..
Gemiddeld (0 Stemmen)

Geen reacties gevonden..